کوزوو و ایتالیا در جودو طلایی شدند

کوزوو و ایتالیا در جودو طلایی شدند
جودوکاران کوزوو و ایتالیا در دومین روز از رقابت های جودوی بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو به مدال طلا دست یافتند.

کوزوو و ایتالیا در جودو طلایی شدند

جودوکاران کوزوو و ایتالیا در دومین روز از رقابت های جودوی بازی های المپیک 2016 ریودوژانیرو به مدال طلا دست یافتند.
کوزوو و ایتالیا در جودو طلایی شدند

خبر دانشجویی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس