کول: خرید زلاتان کودتا بزرگی بود

کول: خرید زلاتان کودتا بزرگی بود
اندی کول، اسطوره باشگاه منچستریونایتد به تمجید از خرید جدید یونایتد، زلاتان ابراهیموویچ پرداخت و مدعی شد که جذب او یک کودتای بزرگ در اولدترافورد است.

کول: خرید زلاتان کودتا بزرگی بود

اندی کول، اسطوره باشگاه منچستریونایتد به تمجید از خرید جدید یونایتد، زلاتان ابراهیموویچ پرداخت و مدعی شد که جذب او یک کودتای بزرگ در اولدترافورد است.
کول: خرید زلاتان کودتا بزرگی بود

نخبگان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس