کونته: آنچلوتی با بایرن قله‌ها را فتح خواهد کرد

کونته: آنچلوتی با بایرن قله‌ها را فتح خواهد کرد
سرمربی ایتالیا باور دارد آنچلوتی دوران درخشانی در بایرن خواهد داشت.

کونته: آنچلوتی با بایرن قله‌ها را فتح خواهد کرد

سرمربی ایتالیا باور دارد آنچلوتی دوران درخشانی در بایرن خواهد داشت.
کونته: آنچلوتی با بایرن قله‌ها را فتح خواهد کرد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس