کوپکه: تراشتگن و لنو اختلافی ندارند

کوپکه: تراشتگن و لنو اختلافی ندارند
مربی دروازه‌بانان آلمان تاکید کرد سنگربان بایرن در یورو هم مهره شماره یک مانشافت خواهد بود.

کوپکه: تراشتگن و لنو اختلافی ندارند

مربی دروازه‌بانان آلمان تاکید کرد سنگربان بایرن در یورو هم مهره شماره یک مانشافت خواهد بود.
کوپکه: تراشتگن و لنو اختلافی ندارند

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس