کی روش 38 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد

کی روش 38 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد
سایت فدراسیون فوتبال نوشت:کادرفنی تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی 38 بازیکن را برای حضور در اردوی ارمنستان دعوت کرد.

کی روش 38 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد

سایت فدراسیون فوتبال نوشت:کادرفنی تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی 38 بازیکن را برای حضور در اردوی ارمنستان دعوت کرد.
کی روش 38 بازیکن را به اردوی تیم ملی دعوت کرد

wolrd press news

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس