گام های دولت برای بهبود معیشت مردم

گام های دولت برای بهبود معیشت مردم
بهبود وضعیت معیشتی جامعه و کاهش تنگناهای اقتصادی پیش روی خانوارها از جمله دستورهای کار و دغدغه های اصلی مسوولان دولت یازدهم طی سه سال گذشته بود. فرونشست آشکار «شاخص فلاکت» نشان داد دولت گام های اساسی را در این زمینه برداشته است.

گام های دولت برای بهبود معیشت مردم

بهبود وضعیت معیشتی جامعه و کاهش تنگناهای اقتصادی پیش روی خانوارها از جمله دستورهای کار و دغدغه های اصلی مسوولان دولت یازدهم طی سه سال گذشته بود. فرونشست آشکار «شاخص فلاکت» نشان داد دولت گام های اساسی را در این زمینه برداشته است.
گام های دولت برای بهبود معیشت مردم

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس