گرد و خاک در راه تهران

گرد و خاک در راه تهران

احد وظیفهگفت: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی سه روز آینده افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در شمال غرب کشور انتظار می رود.وی اظهار کرد: در روز دوشنبه 10 خرداد، علاوه بر شمال غرب کشور افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در شمال شرق کشور و ارتفاعات البرز نیز پیش‌بینی می‌شود. در این روز در سایر مناطق کشور جوی نسبتا پایدار همراه با وزش باد حاکم خواهد بود. مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی افزود: با توجه به شکل‌گیری پدیده گرد و خاک بر روی کشور عراق امروز برای مناطقی از استان‌های واقع درغرب و جنوب غرب کشور باد و گرد و خاک همراه با کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.   به گفته وظیفه، در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 خرداد، در ساعات بعدازظهر با وزش باد شدید موقتی در مناطقی از مرکز کشور پدیده گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در روز دوشنبه دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی می‌شود. از روز سه‌شنبه 11 خرداد، کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور انتظار می‌رود. وی در پایان درمورد وضعیت دمای هوای استان تهران اظهار کرد: آسمان تهران در روز یکشنبه 9 خرداد، کمی ابری، در بعدازظهر باد و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای 22 و 36 درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه 10 خرداد، کمی ابری، در بعضی ساعات باد و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای 33 و 20 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

گرد و خاک در راه تهران

احد وظیفهگفت: بر اساس تحلیل آخرین داده‌ها و نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، طی سه روز آینده افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در شمال غرب کشور انتظار می رود.وی اظهار کرد: در روز دوشنبه 10 خرداد، علاوه بر شمال غرب کشور افزایش ابر و بارش‌های پراکنده در شمال شرق کشور و ارتفاعات البرز نیز پیش‌بینی می‌شود. در این روز در سایر مناطق کشور جوی نسبتا پایدار همراه با وزش باد حاکم خواهد بود. مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی افزود: با توجه به شکل‌گیری پدیده گرد و خاک بر روی کشور عراق امروز برای مناطقی از استان‌های واقع درغرب و جنوب غرب کشور باد و گرد و خاک همراه با کاهش دید افقی و کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.   به گفته وظیفه، در روزهای یکشنبه و دوشنبه 9 و 10 خرداد، در ساعات بعدازظهر با وزش باد شدید موقتی در مناطقی از مرکز کشور پدیده گرد و خاک دور از انتظار نخواهد بود. همچنین در روز دوشنبه دریای خزر، خلیج فارس و تنگه هرمز مواج پیش بینی می‌شود. از روز سه‌شنبه 11 خرداد، کاهش نسبی دما در نوار شمالی کشور انتظار می‌رود. وی در پایان درمورد وضعیت دمای هوای استان تهران اظهار کرد: آسمان تهران در روز یکشنبه 9 خرداد، کمی ابری، در بعدازظهر باد و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای 22 و 36 درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه 10 خرداد، کمی ابری، در بعضی ساعات باد و گرد و خاک با بیشینه و کمینه دمای 33 و 20 درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

گرد و خاک در راه تهران

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس