گروه سختی در انتخابی المپیک داریم/ بائرمن: ملی‌پوشان ایران عالی کار کردند

گروه سختی در انتخابی المپیک داریم/ بائرمن: ملی‌پوشان ایران عالی کار کردند
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: از این قهرمانی خوشحالم، چون شاگردانم سخت کار کردند و عالی بودند.

گروه سختی در انتخابی المپیک داریم/ بائرمن: ملی‌پوشان ایران عالی کار کردند

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران گفت: از این قهرمانی خوشحالم، چون شاگردانم سخت کار کردند و عالی بودند.
گروه سختی در انتخابی المپیک داریم/ بائرمن: ملی‌پوشان ایران عالی کار کردند

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس