گزارش:/ اسپانیا 249-113 ایتالیا، سلطه فاحش لاروخا

گزارش:/ اسپانیا 249-113 ایتالیا، سلطه فاحش لاروخا
تیم های اسپانیا و ایتالیا روز دوشنبه در یک هشتم نهایی یورو 2016 فینالی زودرس را برگزار خواهند کرد در حالیکه ایتالیایی ها در 6 سال اخیر خاطره خوبی از مصاف با اسپانیا ندارند.

گزارش:/ اسپانیا 249-113 ایتالیا، سلطه فاحش لاروخا

تیم های اسپانیا و ایتالیا روز دوشنبه در یک هشتم نهایی یورو 2016 فینالی زودرس را برگزار خواهند کرد در حالیکه ایتالیایی ها در 6 سال اخیر خاطره خوبی از مصاف با اسپانیا ندارند.
گزارش:/ اسپانیا 249-113 ایتالیا، سلطه فاحش لاروخا

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس