گزارش:/ تغییر نام یک خیابان به افتخار قهرمانی رئال

گزارش:/ تغییر نام یک خیابان به افتخار قهرمانی رئال
یکی از خیابان های منطقه بلانکای شهر مورسیا، به افتخار یازدهمین قهرمانی رئال مادرید در اروپا به “اوندسیما” تغییر نام خواهد داد.

گزارش:/ تغییر نام یک خیابان به افتخار قهرمانی رئال

یکی از خیابان های منطقه بلانکای شهر مورسیا، به افتخار یازدهمین قهرمانی رئال مادرید در اروپا به “اوندسیما” تغییر نام خواهد داد.
گزارش:/ تغییر نام یک خیابان به افتخار قهرمانی رئال

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس