گزارش تمرین صبح پرسپولیس

گزارش تمرین صبح پرسپولیس
پرسپولیسی ها امروز تمرین نوبت صبح خود را زیر نظر برانکو ایوانکوویچ در حالی برگزار کردند که برخلاف روز گذشته سرمربی این تیم فشار تمرین را زیادتر کرده بود.

گزارش تمرین صبح پرسپولیس

پرسپولیسی ها امروز تمرین نوبت صبح خود را زیر نظر برانکو ایوانکوویچ در حالی برگزار کردند که برخلاف روز گذشته سرمربی این تیم فشار تمرین را زیادتر کرده بود.
گزارش تمرین صبح پرسپولیس

بازار بورس

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس