گزینه‌های جانشینی قلعه‌نویی در تبریز/ یحیی،منصوریان یا اسکوچیچ پشت فرمان تراکتور

گزینه‌های جانشینی قلعه‌نویی در تبریز/ یحیی،منصوریان یا اسکوچیچ پشت فرمان تراکتور
با شرایط پیش آمده در باشگاه محبوب دیار آذربایجان بعید به نظر می رسد شاهد ادامه همکاری مدیرعامل و سرمربی این تیم در لیگ شانزدهم بود.

گزینه‌های جانشینی قلعه‌نویی در تبریز/ یحیی،منصوریان یا اسکوچیچ پشت فرمان تراکتور

با شرایط پیش آمده در باشگاه محبوب دیار آذربایجان بعید به نظر می رسد شاهد ادامه همکاری مدیرعامل و سرمربی این تیم در لیگ شانزدهم بود.
گزینه‌های جانشینی قلعه‌نویی در تبریز/ یحیی،منصوریان یا اسکوچیچ پشت فرمان تراکتور

ganool review

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس