گسترش کرار و نوری را به تراکتور بخشید

گسترش کرار و نوری را به تراکتور بخشید
باشگاه گسترش فولاد اعلام کرد به احترام تراکتورسازی مذاکره ای با محمد نوری و کرار جاسم انجام نمی دهد.

گسترش کرار و نوری را به تراکتور بخشید

باشگاه گسترش فولاد اعلام کرد به احترام تراکتورسازی مذاکره ای با محمد نوری و کرار جاسم انجام نمی دهد.
گسترش کرار و نوری را به تراکتور بخشید

خبرگزاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس