گلزنان برتر تاریخ فوتبال ایران (آمار)

گلزنان برتر تاریخ فوتبال ایران (آمار)
رسیدن لیونل مسی با 55 گل و گذشتن از مرز نیمی از گل‌های علی دایی هرچند به فوتبال ما ارتباطی ندارد و هر یک گل او در مجموعه‌ای آسیایی ارزش بیش از 3 گل را دارد اما رکورد علی دایی در فوتبال دنیا یک رکورد ماندگار است.

گلزنان برتر تاریخ فوتبال ایران (آمار)

رسیدن لیونل مسی با 55 گل و گذشتن از مرز نیمی از گل‌های علی دایی هرچند به فوتبال ما ارتباطی ندارد و هر یک گل او در مجموعه‌ای آسیایی ارزش بیش از 3 گل را دارد اما رکورد علی دایی در فوتبال دنیا یک رکورد ماندگار است.
گلزنان برتر تاریخ فوتبال ایران (آمار)

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس