گلزنی آزمون تنها 4 دقیقه بعد از ورود/ یاران آزمون باختند و صدر را از دست دادند

گلزنی آزمون تنها 4 دقیقه بعد از ورود/ یاران آزمون باختند و صدر را از دست دادند
در هفته بیست و ششم لیگ برتر روسیه روستوف در حالی به مصاف حریف انتهای جدولی رفت که مهاجم ایرانی اش را روی نیمکت نشانده بود.

گلزنی آزمون تنها 4 دقیقه بعد از ورود/ یاران آزمون باختند و صدر را از دست دادند

در هفته بیست و ششم لیگ برتر روسیه روستوف در حالی به مصاف حریف انتهای جدولی رفت که مهاجم ایرانی اش را روی نیمکت نشانده بود.
گلزنی آزمون تنها 4 دقیقه بعد از ورود/ یاران آزمون باختند و صدر را از دست دادند

آپدیت نود 32 به روز

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس