یادداشت:/ بارسلونا و توهمی‌ ابدی که‌ بدان دچار است

یادداشت:/ بارسلونا و توهمی‌ ابدی که‌ بدان دچار است
حتما این جمله را بارها شنیده اید که بارسلونا در زمان ژنرال فرانکو و به دلیل دخالت های دولت نظامی وقت اسپانیا، قدرت عرضه اندام مقابل رئال مادرید را نداشت.

یادداشت:/ بارسلونا و توهمی‌ ابدی که‌ بدان دچار است

حتما این جمله را بارها شنیده اید که بارسلونا در زمان ژنرال فرانکو و به دلیل دخالت های دولت نظامی وقت اسپانیا، قدرت عرضه اندام مقابل رئال مادرید را نداشت.
یادداشت:/ بارسلونا و توهمی‌ ابدی که‌ بدان دچار است

بک لینک

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس