یارانه فردا شب واریز می‌شود

یارانه فردا شب واریز می‌شود

این شصت و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه های نقدی است که به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می شود. در حال حاضر بالغ بر ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند که این تعداد پرداختی هزینه ای حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان در هر ماه برای دولت به همراه دارد.این در حالی است که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۵ برای حذف گروه‌های هدف که مجلس معتقد است حدود ۲۴ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، باید دولت به زودی در رابطه با اجری این ماده قانونی و حذف حداقل بخشی از یارانه بگیران پردرآمد اقدام کند. هر چند طبق قانون دولت باید از تیرماه امسال برای قطع تعداد قابل توجهی از یارانه‌بگیران اقدم کند. با این حال تاکنون خبری قطعی و نهایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین وزارت” کار، تعان و رفاه اجتماعی” درباره تصمیم دولت در این رابطه منتشر نشده است.

یارانه فردا شب واریز می‌شود

این شصت و چهارمین مرحله از پرداخت یارانه های نقدی است که به ازای هر نفر ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان واریز می شود. در حال حاضر بالغ بر ۷۵ میلیون نفر یارانه نقدی دریافت می کنند که این تعداد پرداختی هزینه ای حدود ۳۴۰۰ میلیارد تومان در هر ماه برای دولت به همراه دارد.این در حالی است که با توجه به تکلیف قانون بودجه ۱۳۹۵ برای حذف گروه‌های هدف که مجلس معتقد است حدود ۲۴ میلیون نفر را در بر می‌گیرد، باید دولت به زودی در رابطه با اجری این ماده قانونی و حذف حداقل بخشی از یارانه بگیران پردرآمد اقدام کند. هر چند طبق قانون دولت باید از تیرماه امسال برای قطع تعداد قابل توجهی از یارانه‌بگیران اقدم کند. با این حال تاکنون خبری قطعی و نهایی از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین وزارت” کار، تعان و رفاه اجتماعی” درباره تصمیم دولت در این رابطه منتشر نشده است.

یارانه فردا شب واریز می‌شود

دانلود سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس