یوفا تیم پانیونیوس را از لیگ اروپا محروم کرد

یوفا تیم پانیونیوس را از لیگ اروپا محروم کرد
سایت رادیو ورزش یونان با درج تصویری از صحنه ناراحتی کریم انصاری‌فرد خبر رسمی حذف تیم پانیونیوس از لیگ اروپا را اعلام کرد.

یوفا تیم پانیونیوس را از لیگ اروپا محروم کرد

سایت رادیو ورزش یونان با درج تصویری از صحنه ناراحتی کریم انصاری‌فرد خبر رسمی حذف تیم پانیونیوس از لیگ اروپا را اعلام کرد.
یوفا تیم پانیونیوس را از لیگ اروپا محروم کرد

بازی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس