یک ایرانی باشگاه مارسی را می‌خرد؟

یک ایرانی باشگاه مارسی را می‌خرد؟
ایسنا نوشت: در بین کسانی که برای خرید باشگاه المپیک مارسی فرانسه درخواست دادند، نام یک ایرانی دیده می‌شود و به نظر می‌رسد بیشترین پیشنهاد را نیز ارائه کرده است.

یک ایرانی باشگاه مارسی را می‌خرد؟

ایسنا نوشت: در بین کسانی که برای خرید باشگاه المپیک مارسی فرانسه درخواست دادند، نام یک ایرانی دیده می‌شود و به نظر می‌رسد بیشترین پیشنهاد را نیز ارائه کرده است.
یک ایرانی باشگاه مارسی را می‌خرد؟

تلگرام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس