یک بازی رایانه ای در کویت ممنوع شد

یک بازی رایانه ای در کویت ممنوع شد

بیانیه وزارت کشور کویت تاکید کرده است: مراکز خرید و اماکن نفت خیز و نیز مراکز دینی از جمله اماکنی است که شهروندان مجاز به استفاده از این بازی رایانه ای نیستند. در این بیانیه، ‘احتمال عکسبرداری از برخی اماکن دولتی’ علت این تصمیم عنوان شده است.  یکی از قابلیت های این بازی رایانه ای، خلق شخصیت (کاراکتر) جدید است که با استفاده از آن، کاربران می توانند در هنگام بازی با عکسبرداری از مکان ها یا افراد واقعی، شخصیت (کاراکتر) جدید و مورد علاقه خود را در مراحل مختلف این بازی، ایجاد کنند.بازی رایانه ای «پوکمن گو» یک بازی رایانه است که توسط شرکت ژاپنی« پوکمن» و در سال 2016 در پلت فرم اندروید در اختیار کاربران قرار گرفته است.

یک بازی رایانه ای در کویت ممنوع شد

بیانیه وزارت کشور کویت تاکید کرده است: مراکز خرید و اماکن نفت خیز و نیز مراکز دینی از جمله اماکنی است که شهروندان مجاز به استفاده از این بازی رایانه ای نیستند. در این بیانیه، ‘احتمال عکسبرداری از برخی اماکن دولتی’ علت این تصمیم عنوان شده است.  یکی از قابلیت های این بازی رایانه ای، خلق شخصیت (کاراکتر) جدید است که با استفاده از آن، کاربران می توانند در هنگام بازی با عکسبرداری از مکان ها یا افراد واقعی، شخصیت (کاراکتر) جدید و مورد علاقه خود را در مراحل مختلف این بازی، ایجاد کنند.بازی رایانه ای «پوکمن گو» یک بازی رایانه است که توسط شرکت ژاپنی« پوکمن» و در سال 2016 در پلت فرم اندروید در اختیار کاربران قرار گرفته است.

یک بازی رایانه ای در کویت ممنوع شد

فانتزی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس