یک جام دیگر از دست آرژانتین پرید/ شیلی قهرمان کوپا آمه‌ریکا شد

یک جام دیگر از دست آرژانتین پرید/ شیلی قهرمان کوپا آمه‌ریکا شد
تیم ملی شیلی برای دومین بار متوالی موفق شد  در فینال کوپا آمه‌ریکا و در ضربات پنالتی،‌آرژانتین را شکست داده و قهرمان آمریکای جنوبی شود.

یک جام دیگر از دست آرژانتین پرید/ شیلی قهرمان کوپا آمه‌ریکا شد

تیم ملی شیلی برای دومین بار متوالی موفق شد  در فینال کوپا آمه‌ریکا و در ضربات پنالتی،‌آرژانتین را شکست داده و قهرمان آمریکای جنوبی شود.
یک جام دیگر از دست آرژانتین پرید/ شیلی قهرمان کوپا آمه‌ریکا شد

موزیک سرا

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس