۱۴ هزار واحد صنعتی متقاضی تسهیلات دولتی

۱۴ هزار واحد صنعتی متقاضی تسهیلات دولتی
بخشنامه بانک مرکزی برای اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ‌۹۵ به تکاپوی واحدهای صنعتی برای دریافت این تسهیلات منجر شده است به‌طوری که بیش از ۱۴هزار واحد صنعتی متقاضی دریافت وام دولتی شده‌اند.

۱۴ هزار واحد صنعتی متقاضی تسهیلات دولتی

بخشنامه بانک مرکزی برای اختصاص ۱۶ هزار میلیارد تومان وام به بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ‌۹۵ به تکاپوی واحدهای صنعتی برای دریافت این تسهیلات منجر شده است به‌طوری که بیش از ۱۴هزار واحد صنعتی متقاضی دریافت وام دولتی شده‌اند.
۱۴ هزار واحد صنعتی متقاضی تسهیلات دولتی

مرکز فیلم

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس