15 نفر در فروشگاهی در بلژیک گروگان گرفته شدند

15 نفر در فروشگاهی در بلژیک گروگان گرفته شدند
رسانه‌های محلی بلژیک از گروگان‌گیری در یکی از شهرهای این کشور در حومه شهر بروکسل خبر دادند.

15 نفر در فروشگاهی در بلژیک گروگان گرفته شدند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس