2 سایت‌ اصلی مرکز آمار عربستان سعودی هک شد

2 سایت‌ اصلی مرکز آمار عربستان سعودی هک شد
سایت‌ سازمان آمار کل و سایت دفتر آمار عربستان سعودی یک روز پس از حمله هکری به سایت مرکز آمار ایران، هک شدند.

2 سایت‌ اصلی مرکز آمار عربستان سعودی هک شد

سایت‌ سازمان آمار کل و سایت دفتر آمار عربستان سعودی یک روز پس از حمله هکری به سایت مرکز آمار ایران، هک شدند.
2 سایت‌ اصلی مرکز آمار عربستان سعودی هک شد

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس