2 گزینه چلسی در خط حمله مشخص شدند

2 گزینه چلسی در خط حمله مشخص شدند
چلسی قصد دارد دست کم 1 مهاجم با کیفیت دیگر به ترکیب خود اضافه کند.

2 گزینه چلسی در خط حمله مشخص شدند

چلسی قصد دارد دست کم 1 مهاجم با کیفیت دیگر به ترکیب خود اضافه کند.
2 گزینه چلسی در خط حمله مشخص شدند

گوشی موبایل

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس