2.5 تیم به لیگ دسته اول سقوط می کنند

2.5 تیم به لیگ دسته اول سقوط می کنند
طبق اعلام غلامرضا بهروان در پایان لیگ شانزدهم دو و نیم تیم به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد.

2.5 تیم به لیگ دسته اول سقوط می کنند

طبق اعلام غلامرضا بهروان در پایان لیگ شانزدهم دو و نیم تیم به لیگ دسته اول سقوط خواهند کرد.
2.5 تیم به لیگ دسته اول سقوط می کنند

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس