24 ساعت پرافت و خیز کاپیتان در اردو/ نویدکیا برای همیشه از سپاهان رفت؟!

24 ساعت پرافت و خیز کاپیتان در اردو/ نویدکیا برای همیشه از سپاهان رفت؟!
اردوی شبانه روزی سپاهان قبل از مصاف با استقلال پر بود از خبرها و اتفاقات جنجالی که کاپیتان محبوب این تیم نیز در متن این اخبار قرار داشت.

24 ساعت پرافت و خیز کاپیتان در اردو/ نویدکیا برای همیشه از سپاهان رفت؟!

اردوی شبانه روزی سپاهان قبل از مصاف با استقلال پر بود از خبرها و اتفاقات جنجالی که کاپیتان محبوب این تیم نیز در متن این اخبار قرار داشت.
24 ساعت پرافت و خیز کاپیتان در اردو/ نویدکیا برای همیشه از سپاهان رفت؟!

بک لینک رنک 7

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس