27 هزار کپرنشین در کشور صاحب خانه شدند

27 هزار کپرنشین در کشور صاحب خانه شدند

علیرضا تابش در مراسم افتتاح همزمان 1115 واحد مسکن مهر مازندران در آمل با اشاره به اینکه امروز در مازندران به صورت نمادین هزار و 115 واحد مسکن مهر به بهره برداری رسید، تصریح کرد: در شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت 291 هزار واحد مسکن مهر از سوی بنیاد مسکن احداث شده است که 76 درصد ازآنها دفترچه اقساط خود را دریافت کرده و در حال بازپس دادن تسهیلات خود هستند. وی با اشاره به اینکه در مازندران میانگین واگذاری واحدهای مسکن مهر از میانگین کشوری بالاتر است، عنوان کرد: این واحدها به دلیل نزدیک بودن به مراکز شهری از اقبال خوبی برخوردارند و زیرساختهای خوبی نیز در آنها ایجاد شده است.   تابش با اعلام اینکه پرداخت 200 هزار فقره تسهیلات مسکن در بخش روستایی از سوی دولت تصویب شده است، افزود: میزان تسهیلات در سال جاری در بخش مسکن روستایی 30 درصد افزایش یافته است. وی با اعلام اینکه 80 هزار فقره تسهیلات 20 میلیون تومانی نیز در مناطق مرزی دارای منازل فرسوده واگذار می شود، افزود:این تسهیلات مشروط به این پرداخت می شود که خانه قدیمی نوسازی شود.   این مسئول با بیان اینکه مجموعا 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی در سال جاری پرداخت می شود، اظهار کرد: بنیاد مسکن به طور متوسط سالیانه 20 هزار مسکن در کشور می سازد. وی با اشاربه اینکه ساماندهی کپرنشین ها نیز همزمان با پرداخت تسهیلات برای منازل روستایی صورت گرفته است، عنوان کرد: کپرنشین ها بیشتر در مناطق کرمان و هرمزگان سکونت دارند که تماما تحت پوشش بنیاد مسکن قرار گرفته اند. تابش یادآور شد: تاکنون 27 هزار کپرنشین در کشور ساماندهی شده دارای مسکن شدند.

27 هزار کپرنشین در کشور صاحب خانه شدند

علیرضا تابش در مراسم افتتاح همزمان 1115 واحد مسکن مهر مازندران در آمل با اشاره به اینکه امروز در مازندران به صورت نمادین هزار و 115 واحد مسکن مهر به بهره برداری رسید، تصریح کرد: در شهرهای زیر 25هزار نفر جمعیت 291 هزار واحد مسکن مهر از سوی بنیاد مسکن احداث شده است که 76 درصد ازآنها دفترچه اقساط خود را دریافت کرده و در حال بازپس دادن تسهیلات خود هستند. وی با اشاره به اینکه در مازندران میانگین واگذاری واحدهای مسکن مهر از میانگین کشوری بالاتر است، عنوان کرد: این واحدها به دلیل نزدیک بودن به مراکز شهری از اقبال خوبی برخوردارند و زیرساختهای خوبی نیز در آنها ایجاد شده است.   تابش با اعلام اینکه پرداخت 200 هزار فقره تسهیلات مسکن در بخش روستایی از سوی دولت تصویب شده است، افزود: میزان تسهیلات در سال جاری در بخش مسکن روستایی 30 درصد افزایش یافته است. وی با اعلام اینکه 80 هزار فقره تسهیلات 20 میلیون تومانی نیز در مناطق مرزی دارای منازل فرسوده واگذار می شود، افزود:این تسهیلات مشروط به این پرداخت می شود که خانه قدیمی نوسازی شود.   این مسئول با بیان اینکه مجموعا 4 هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن روستایی در سال جاری پرداخت می شود، اظهار کرد: بنیاد مسکن به طور متوسط سالیانه 20 هزار مسکن در کشور می سازد. وی با اشاربه اینکه ساماندهی کپرنشین ها نیز همزمان با پرداخت تسهیلات برای منازل روستایی صورت گرفته است، عنوان کرد: کپرنشین ها بیشتر در مناطق کرمان و هرمزگان سکونت دارند که تماما تحت پوشش بنیاد مسکن قرار گرفته اند. تابش یادآور شد: تاکنون 27 هزار کپرنشین در کشور ساماندهی شده دارای مسکن شدند.

27 هزار کپرنشین در کشور صاحب خانه شدند

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس