3.5میلیارد دلارسرمایه گذاری پس از برجام

3.5میلیارد دلارسرمایه گذاری پس از برجام

محمدباقر نوبخت روز شنبه در نخستین نشست شورای برنامه ریزی استان های منطقه یک کشور در ساری افزود: این میزان سرمایه گذاری به دنبال سفر روسای جمهوری 9 کشور جهان به ایران پس از برجام انجام شده است. معاون رییس جمهوری گفت: اسامی طرح ها و میزان سرمایه گذاری موجود و قابل ارائه است. وی با اظهار این که برجام سنگ بزرگی را از پیش پای اقتصاد برداشت، تاکید کرد: برجام با حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی مردم از دولت به موفقیت رسیده است.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: آنچه در اقتصاد مقاومتی برای بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی مطرح است، با برداشت تحریم امکان پذیر شده است. وی برقرار و روان شدن رابط بین المللی را یکی از دستاوردهای برجام برشمرد و افزود: با این رویداد مهم 9 رئیس جمهوری به ایران سفر کردند و در چند روز آینده نیز نخست وزیر هند هم به ایران می آید و اینها از برکات برجام است. نوبخت گفت : البته برخی ها به دنبال زیرسئوال بردن کارکردهای بزرگ برجام هستند، در حالی که برجام مربوط به دولت نیست و این دستاورد نظام است و ما نیز مدعی موفقیت 100 درصدی برجام نبوده ایم. وی افزود: برخی می خواهند این موفقیت دولت و نظام را با هر روشی زیر سئوال ببرند و برای شکست آن هم روز و ساعت می شمارند. نشست شورای برنامه ریزی استان های منطقه یک کشور که در مجتمع شهید بهشتی فرح آباد ساری آغاز به کار کرد، یک روزه است.استانداران مازندران ، گیلان و گلستان از شرکت کنندگان در این نشست هستند. استاندار مازندران هدف از برگزاری این نشست را بررسی مسائل بودجه و توسعه ای این سه استان اعلام کرد. ربیع فلاح گفت: چگونگی اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به عنوان دیگر هدف برگزاری نشست شورای برنامه ریزی استان های منطقه یک کشور بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3.5میلیارد دلارسرمایه گذاری پس از برجام

محمدباقر نوبخت روز شنبه در نخستین نشست شورای برنامه ریزی استان های منطقه یک کشور در ساری افزود: این میزان سرمایه گذاری به دنبال سفر روسای جمهوری 9 کشور جهان به ایران پس از برجام انجام شده است. معاون رییس جمهوری گفت: اسامی طرح ها و میزان سرمایه گذاری موجود و قابل ارائه است. وی با اظهار این که برجام سنگ بزرگی را از پیش پای اقتصاد برداشت، تاکید کرد: برجام با حمایت رهبر معظم انقلاب اسلامی و پشتیبانی مردم از دولت به موفقیت رسیده است.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: آنچه در اقتصاد مقاومتی برای بهبود کسب و کار و رونق اقتصادی مطرح است، با برداشت تحریم امکان پذیر شده است. وی برقرار و روان شدن رابط بین المللی را یکی از دستاوردهای برجام برشمرد و افزود: با این رویداد مهم 9 رئیس جمهوری به ایران سفر کردند و در چند روز آینده نیز نخست وزیر هند هم به ایران می آید و اینها از برکات برجام است. نوبخت گفت : البته برخی ها به دنبال زیرسئوال بردن کارکردهای بزرگ برجام هستند، در حالی که برجام مربوط به دولت نیست و این دستاورد نظام است و ما نیز مدعی موفقیت 100 درصدی برجام نبوده ایم. وی افزود: برخی می خواهند این موفقیت دولت و نظام را با هر روشی زیر سئوال ببرند و برای شکست آن هم روز و ساعت می شمارند. نشست شورای برنامه ریزی استان های منطقه یک کشور که در مجتمع شهید بهشتی فرح آباد ساری آغاز به کار کرد، یک روزه است.استانداران مازندران ، گیلان و گلستان از شرکت کنندگان در این نشست هستند. استاندار مازندران هدف از برگزاری این نشست را بررسی مسائل بودجه و توسعه ای این سه استان اعلام کرد. ربیع فلاح گفت: چگونگی اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی به عنوان دیگر هدف برگزاری نشست شورای برنامه ریزی استان های منطقه یک کشور بررسی و مورد ارزیابی قرار می گیرد.

3.5میلیارد دلارسرمایه گذاری پس از برجام

اخبار دنیای دیجیتال

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس