39 گویش در ایران وجود دارد

39 گویش در ایران وجود دارد

سید سعیدرضا منتظری روز چهارشنبه در نشست علمی همایش زبان محلی «ویر و وار» در دانشگاه کاشان اظهار کرد: به تعداد مناطق مختلف ایران نیز لهجه وجود دارد.وی در باره گویش های منطقه کاشان از نراق گرفته تا آران و بیدگل، جوشقان، نطنز، بادرود و شهرهای و روستای اطراف این مناطق افزود: گویش این منطقه زیر مجموعه گویش های منطقه مرکزی ایران است.منتظری خاطرنشان کرد: خود گویش منطقه مرکزی ایران زیر مجموعه گویش های زبان های ایرانی نوع غربی قلمداد می شود.استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران، شمار زبان ها محلی در ایران را حدود 10 زبان اعم از فارسی، ترکی، لری و کردی بیان کرد.وی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ گویش های محلی در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: ارائه پایان نامه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله راهکارهای حفظ و حراست از گویش های محلی است.منتظری همچنین با توجه به وجود گویشوران در کشور بر ضرورت گسترش زبان و ادبیات فارسی بویژه بحث گویش ها تاکید کرد.معاون فرهنگی دانشگاه کاشان نیز در این همایش گفت: مهاجرت روستائیان به شهرها از جمله موارد از بین رفتن گویش ها در مناطق مختلف کشور است.حسین ستاری از رسانه ها بویژه صدا و سیما خواست با احترام نه با سُخره گرفتن به تقویت گویش های در مناطق مختلف ایران بپردازد.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان نیز در این همایش گفت: یکی از ویژگی های گویش زبان در ایران، لهجه های مختلف آن است.مصطفی جوادی مقدم افزود: زبان های بومی و محلی ایران، مردم ما در مواقع مختلف در برابر تهاجم گسترده دشمنان حفظ کرده است.وی افزود: حفظ و استمرار زبان و گویش محلی، شناسایی شاعران گویش های محلی و بومی، پاسداشت پدید آورندگان آثار ادبیات بومی و محلی و گسترش سرودن شعر به زبان محلی، از جمله اهداف این همایش است.در روز دوم این همایش (دو روزه)، فردا(پنجشنبه) در شهر جوشقان قالی با برگزاری شب شعر، از برگزیدگان و پژوهشگران زبان محلی منطقه کاشان تجلیل می شود. «ویر و وار» در زبان محلی مناطق یاد شده به معنی از حفظ کردن و به خاطر نگاه داشتن است.

39 گویش در ایران وجود دارد

سید سعیدرضا منتظری روز چهارشنبه در نشست علمی همایش زبان محلی «ویر و وار» در دانشگاه کاشان اظهار کرد: به تعداد مناطق مختلف ایران نیز لهجه وجود دارد.وی در باره گویش های منطقه کاشان از نراق گرفته تا آران و بیدگل، جوشقان، نطنز، بادرود و شهرهای و روستای اطراف این مناطق افزود: گویش این منطقه زیر مجموعه گویش های منطقه مرکزی ایران است.منتظری خاطرنشان کرد: خود گویش منطقه مرکزی ایران زیر مجموعه گویش های زبان های ایرانی نوع غربی قلمداد می شود.استاد فرهنگ و زبان های باستانی دانشگاه تهران، شمار زبان ها محلی در ایران را حدود 10 زبان اعم از فارسی، ترکی، لری و کردی بیان کرد.وی همچنین با تاکید بر ضرورت حفظ گویش های محلی در مناطق مختلف کشور تصریح کرد: ارائه پایان نامه دانشجویان رشته زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از جمله راهکارهای حفظ و حراست از گویش های محلی است.منتظری همچنین با توجه به وجود گویشوران در کشور بر ضرورت گسترش زبان و ادبیات فارسی بویژه بحث گویش ها تاکید کرد.معاون فرهنگی دانشگاه کاشان نیز در این همایش گفت: مهاجرت روستائیان به شهرها از جمله موارد از بین رفتن گویش ها در مناطق مختلف کشور است.حسین ستاری از رسانه ها بویژه صدا و سیما خواست با احترام نه با سُخره گرفتن به تقویت گویش های در مناطق مختلف ایران بپردازد.رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان نیز در این همایش گفت: یکی از ویژگی های گویش زبان در ایران، لهجه های مختلف آن است.مصطفی جوادی مقدم افزود: زبان های بومی و محلی ایران، مردم ما در مواقع مختلف در برابر تهاجم گسترده دشمنان حفظ کرده است.وی افزود: حفظ و استمرار زبان و گویش محلی، شناسایی شاعران گویش های محلی و بومی، پاسداشت پدید آورندگان آثار ادبیات بومی و محلی و گسترش سرودن شعر به زبان محلی، از جمله اهداف این همایش است.در روز دوم این همایش (دو روزه)، فردا(پنجشنبه) در شهر جوشقان قالی با برگزاری شب شعر، از برگزیدگان و پژوهشگران زبان محلی منطقه کاشان تجلیل می شود. «ویر و وار» در زبان محلی مناطق یاد شده به معنی از حفظ کردن و به خاطر نگاه داشتن است.

39 گویش در ایران وجود دارد

car

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس