50 مدیر یک وزارتخانه حقوق بالای 40 میلیون دارند

50 مدیر یک وزارتخانه حقوق بالای 40 میلیون دارند
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با 50 نفر قید شده بود که …

50 مدیر یک وزارتخانه حقوق بالای 40 میلیون دارند

سخنگوی دستگاه قضا گفت: در گزارش سازمان بازرسی در خصوص فیش‌های حقوقی نجومی، لیستی از یک وزارتخانه با 50 نفر قید شده بود که …
50 مدیر یک وزارتخانه حقوق بالای 40 میلیون دارند

ابزار رسانه

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس