6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد

6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد
کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) مخالفت می کنند

6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد

کسانی که از شفافیت نفعی نمی برند باتوافق ایران و FATF(اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی) مخالفت می کنند
6هزار «ال سی» پس از «برجام » بازگشایی شد

دانلود فیلم خارجی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس