6 استان کشور درگیر گرد و غبار

6 استان کشور درگیر گرد و غبار

احد وظیفه گفت: بر اساس تحليل داده‌ها و نقشه‌هاي پيش‌يابي هواشناسي، در سه روز آينده در شمال غرب كشور و ارتفاعات البرز مركزي رگبار و رعد و برق، گاهي وزش باد شديد موقتي و در مناطق مستعد تگرگ رخ خواهد داد.وی اظهار کرد: روزهاي شنبه و يكشنبه 29 و 30 خرداد،  با نفوذ جريان‌هاي شمالي در سواحل غربي و مركزي درياي خزر نيز رگبار باران، گاهي با رعد و برق و وزش باد پيش‌بيني مي‌شود و درياي خزر در روز شنبه مواج خواهد شد.مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی افزود: به همراه نفوذ توده گرد و خاك از كشور عراق به استان‌هاي غربي كشور، طي دو روز آينده در غرب، جنوب غرب و بخش‌هايي از شمال غرب پديده گرد وغبار پيش‌بيني مي‌شود كه بتدريج مناطقي از مركز و جنوب را نيز فرا خواهد گرفت و سبب كاهش ديد افقي و كيفيت هوا در اين مناطق مي‌شود، ولي روزهاي شنبه و يكشنبه نسبت به روز جمعه از غلظت گرد و غبار در اين مناطق بتدريج كاسته مي‌شود.وزش باد شديد موقتي و گرد و خاك در استان‌هاي قم، البرز، مركزي، اصفهان ، تهران و سمنانبه گفته وظیفه، طي سه روز آينده در شرق و مناطقي از شمال شرق كشور وزش باد شديد رخ خواهد داد كه در برخي نقاط به ويژه در منطقه زابل با گرد و خاك همراه خواهد بود. در دو روز آينده نیز وزش باد شديد موقتي و گرد و خاك در استان‌هاي قم، البرز، مركزي، اصفهان ، تهران و سمنان بويژه در بعدازظهر پيش‌بيني مي‌شود.وی در پایان در مورد وضعیت هوای استان تهران اظهار کرد: آسمان تهران در روز یکشنبه 30 خرداد، كمي ابري، در بعدازظهر افزايش ابر، گاهي وزش باد شديد يا باد وگرد و خاك با حداکثر و حداقل دمای 36 و 22 درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه 31 خرداد، كمي ابري، در بعدازظهر افزايش ابر، با احتمال رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شديد با حداکثر و حداقل دمای 36 و 24 درجه سانتیگراد پیش‌بینی ‌می‌شود.

6 استان کشور درگیر گرد و غبار

احد وظیفه گفت: بر اساس تحليل داده‌ها و نقشه‌هاي پيش‌يابي هواشناسي، در سه روز آينده در شمال غرب كشور و ارتفاعات البرز مركزي رگبار و رعد و برق، گاهي وزش باد شديد موقتي و در مناطق مستعد تگرگ رخ خواهد داد.وی اظهار کرد: روزهاي شنبه و يكشنبه 29 و 30 خرداد،  با نفوذ جريان‌هاي شمالي در سواحل غربي و مركزي درياي خزر نيز رگبار باران، گاهي با رعد و برق و وزش باد پيش‌بيني مي‌شود و درياي خزر در روز شنبه مواج خواهد شد.مدیر کل پیش‌بینی و هشدارسریع سازمان هواشناسی افزود: به همراه نفوذ توده گرد و خاك از كشور عراق به استان‌هاي غربي كشور، طي دو روز آينده در غرب، جنوب غرب و بخش‌هايي از شمال غرب پديده گرد وغبار پيش‌بيني مي‌شود كه بتدريج مناطقي از مركز و جنوب را نيز فرا خواهد گرفت و سبب كاهش ديد افقي و كيفيت هوا در اين مناطق مي‌شود، ولي روزهاي شنبه و يكشنبه نسبت به روز جمعه از غلظت گرد و غبار در اين مناطق بتدريج كاسته مي‌شود.وزش باد شديد موقتي و گرد و خاك در استان‌هاي قم، البرز، مركزي، اصفهان ، تهران و سمنانبه گفته وظیفه، طي سه روز آينده در شرق و مناطقي از شمال شرق كشور وزش باد شديد رخ خواهد داد كه در برخي نقاط به ويژه در منطقه زابل با گرد و خاك همراه خواهد بود. در دو روز آينده نیز وزش باد شديد موقتي و گرد و خاك در استان‌هاي قم، البرز، مركزي، اصفهان ، تهران و سمنان بويژه در بعدازظهر پيش‌بيني مي‌شود.وی در پایان در مورد وضعیت هوای استان تهران اظهار کرد: آسمان تهران در روز یکشنبه 30 خرداد، كمي ابري، در بعدازظهر افزايش ابر، گاهي وزش باد شديد يا باد وگرد و خاك با حداکثر و حداقل دمای 36 و 22 درجه سانتیگراد و در روز دوشنبه 31 خرداد، كمي ابري، در بعدازظهر افزايش ابر، با احتمال رگبار و رعد و برق همراه با وزش باد شديد با حداکثر و حداقل دمای 36 و 24 درجه سانتیگراد پیش‌بینی ‌می‌شود.

6 استان کشور درگیر گرد و غبار

پرس نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس