7 مصدوم در واژگونی خودرو سواری

7 مصدوم در واژگونی خودرو سواری

سیدمصطفی مرتضوی با اشاره به حادثه واژگونی یک خودرو سواری در ساعت ۵:۳۰ امروز، گفت: در این حادثه که در کیلومتر ٤٠ آزاد راه گرمسار – قم رخ داد، ۷ تن حادثه دیده و مصدوم شدند. وی افزود: بر این اساس ۷ مصدوم حادثه خدمات درمانی سرپایی لازم را دریافت کرده و ۵ تن از آنها از سوی هلال‌احمر و ۲ تن به‌وسیله اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

7 مصدوم در واژگونی خودرو سواری

سیدمصطفی مرتضوی با اشاره به حادثه واژگونی یک خودرو سواری در ساعت ۵:۳۰ امروز، گفت: در این حادثه که در کیلومتر ٤٠ آزاد راه گرمسار – قم رخ داد، ۷ تن حادثه دیده و مصدوم شدند. وی افزود: بر این اساس ۷ مصدوم حادثه خدمات درمانی سرپایی لازم را دریافت کرده و ۵ تن از آنها از سوی هلال‌احمر و ۲ تن به‌وسیله اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

7 مصدوم در واژگونی خودرو سواری

روزنامه قانون

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس