آگهی استخدامی جوشکارCO2 جوشکارCO2 مونتاژکار 2016-01-29

  شرکت ساخت سازه های فلزی واقع در منطقه صفادشت البرز به پرسنل جوشکارCO2 و مونتاژکار نیاز دارد. تلفن: ۶۵۷۴۲۹۰۱

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس