مانچینی: پیروزی را خیلی آسان از دست دادیم

مانچینی: پیروزی را خیلی آسان از دست دادیم
روبرتو مانچینی،‌سرمربی اینتر عنوان کرد که تیمش پیروزی را خیلی آسان از دست داد.

مانچینی: پیروزی را خیلی آسان از دست دادیم

روبرتو مانچینی،‌سرمربی اینتر عنوان کرد که تیمش پیروزی را خیلی آسان از دست داد.
مانچینی: پیروزی را خیلی آسان از دست دادیم

خرم خبر

مدلینگ

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس