آگهی استخدامی مجتمع مجتمع برج 2016-02-07

  به دو نفر حسابدار  خانم یا آقا و ۳ نفر فروشنده آشنا به کنسول های فروش جهت همکاری در مجتمع تجاری برج  واقع در خوزستان نیازمندیم. شماره تماس:۰۹۱۲۹۴۷۱۳۱۷
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس