آگهی استخدامی سه شغلی عظام 2016-01-30

دعوت به همکاری گروه عظام گروه عظام بزرگترین تولیدکننده قطعات خودرو در کشور جهت تکمیل کادر اداری خوددر تهران از دارندگان شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید: ۱- کارشناس برنامه ریزی و تولید (محل کار: سمت کهریزک. رشته تحصیلی : صنایع ) ۲- مسئول دفتر ( رشته های تحصیلی مرتبط ) ۳- کارشناس صادرات […]
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس