آگهی استخدامی رستوران گل قم 2016-02-08

  رستوران گل مریم در قم به نیروی خانم تخته کار ماهر و آشپز ماهر نیازمند است. تلفن : ۳۵۳۵۳۳۰۹ آدرس : کلیومتر ۵ شهر دسترنج
استخدام جدید

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس