آگهی استخدامی تعدادی نیروی اصفهان 2016-02-25

  به نیروهای زیر جهت همکاری در رستوران واقع در اصفهان نیازمندیم: کارگر و سالندار ( خانم) آشپز ماهر و کوبیده سیخ کن (آقا) پیک موتوری آدرس: خیابان ۵ رمضان تلفن: ۳۳۳۷۷۸۷۰ &ndsh; ۰۹۱۳۷۵۰۱۱۰۵
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس