ادعای موندودپورتیوو/ متقاعد شدن بارسلونا به جذب دو ستاره ویارئال

ادعای موندودپورتیوو/ متقاعد شدن بارسلونا به جذب دو ستاره ویارئال
دنیس سوارز و سدریک باکامبو، دو بازیکن موثر این فصل ویارئال در فهرست خرید تابستانی بارسلونا قرار دارند.

ادعای موندودپورتیوو/ متقاعد شدن بارسلونا به جذب دو ستاره ویارئال

دنیس سوارز و سدریک باکامبو، دو بازیکن موثر این فصل ویارئال در فهرست خرید تابستانی بارسلونا قرار دارند.
ادعای موندودپورتیوو/ متقاعد شدن بارسلونا به جذب دو ستاره ویارئال

فیلم سریال آهنگ

قدیر نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس