آگهی استخدامی چند نفر اهواز 2016-02-08

  به چند نفر برقکار ماهر در خوزستان نیازمندیم. شماره تماس: ۰۹۱۶۳۳۲۰۹۴۷
استخدامی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس