نامه حق‌شناس به آقای بازیگر

نامه حق‌شناس به آقای بازیگر

گروه سياسي: عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نامه ای خطاب به عزت الله انتظامی، از حق طلبی و عدالت خواهی او تقدیر کرد و با اشاره به نامه اخیر وی به رئیس جمهور درباره رفع حصر، نوشت: این نامه نشان از آن داشت که انتظامى هنوز از پای ننشسته و دل نگران سرنوشت میهن و ملتش است، و همچون همیشه یک افتخار و سرمایه ملی است و با همه صداقت و زلالی درونش خواهان حفظ اعتماد و اتحاد ملی میهنش است. متن نامه این فعال سیاسی و معاون وزیر فرهنگ و اسلامی در دولت اصلاحات بدین شرح است:‌استاد ارجمند جناب آقای عزت الله انتظامیچهره ماندگار فرهنگ و هنر ایران زمینبا سلام و احترامسلامی از سر شوق، سربلندی و افتخار ، سلامی به گرمی آغوش ملتى جاودان که آن وجود گرانمایه را همچون میراثی ماندگار در خود می فشارد و حرمتش را پاس می دارد.استاد گرانمایه، آنچه را که در نامه ای برای رئیس جمهور نگاشته اید برای این مردم بسیار فراتر از یک نامه و یک درخواست معمولى برای رفع حصر از وجود آن سه بزرگوار معنا دارد. نامه اى بسیار ارزشمند که در تاریخ، سنت و فرهنگ ایرانیان به یادگار خواهد ماند. این نامه، هوشمندانه و دردمندانه و با نگاه به آینده تلاش دارد تا گرهى را که در سال ٨٨ بر پاى پیشرفت کشور و اعتماد میان مردم بسته شده است، با سرپنجه تدبیر و امید بگشاید و با ازخودگذشتگى بزرگوارانه بندى را از پاى ملت بگسلد.چرا چنین نباشد؟ عزت الله انتظامی همه عمر خود را صرف فرهنگ وهنر ایرانی کرده است. تار تار وجودش بسته به ذره ذره خاک پاک ایران است. شهرت و افتخاراتش آمیخته به افتخارات این ملت از ورای مرزهای ملی فراتر رفته و جهانی شده است. این هنرمند هیچ گاه از مردم خود دور نبوده و نگسسته و همچنان آقاى بازیگر ملت ایران است. این نامه نشان از آن داشت که انتظامى هنوز از پای ننشسته و دل نگران سرنوشت میهن و ملتش است، و همچون همیشه یک افتخار و سرمایه ملی است و با همه صداقت و زلالی درونش خواهان حفظ اعتماد و اتحاد ملی میهنش است. چنین نامه مبارکی قطعا در تاریخ افتخارات عزت الله انتظامی، در قله بلند افتخارات هنر این سرزمین به ویژه اهالى تئاتر و سینمای کشور به یادگار خواهد ماند.هنرمند بزرگوار، شما نیک می دانید ندای حق طلبی و عدالت خواهی همانگونه که از دل فرزندان برومند این ملت بر می خیزد، بر دل و جان این ملت می نشیند و همچون شربتی گوارا جلای روح و جان این مردم می شود. من ایمان دارم که جناب آقاى روحانى ریس جمهور کشورمان و بسیاری از فرزندان دلسوز این ملت همه تلاش خود را برای تحقق آرمان زیبای شما به کار خواهند بست و پرواضح است که دشمنان ملت و تفرقه افکنان که دل به زوال اعتماد و اتحاد ملی خوش کرده اند، اندیشه نیک شما را بر نخواهند تابید و در حد فرومایگی خویش بر شما خواهند تاخت. اما بدانید که دریای بیکران این ملت گوهر گرانبهای وجودتان را در عمق آغوش خود پاس خواهد داشت و زشتی ها و پلشتی ها را دیر یا زود از دامن خود پاک خواهد کرد.خیل بزرگی از هنرمندان این مرز و بوم، ثابت کرده اند به پیروى از استادى چون شما، فرزندان خلف این ملت و شاگردان ممتاز مکتب شما هستند و در قبال سرنوشت کشور و مردم خود، نه بی تفاوت بلکه کاملا حساس و دقیق بوده و در زمان لازم پیشاپیش و همراه ملت گام بر می دارند. من به عنوان یک ایرانی مسلمان و خادم اصحاب فرهنگ و هنر، بزرگی، تعهد و انسانیت شما را می ستایم. به وجودتان افتخار می کنم و به همه اهالى فرهنگ و هنر ایران زمین تربیت شخصیتى چون عزت الله انتظامی را تبریک می گویم. از حضرت احدیت برایتان تندرستى، کامروایى و شادابى آرزومندم.ارادتمندمحمد جواد حق شناس٢٨ اسفندماه ١٣٩۴

نامه حق‌شناس به آقای بازیگر

گروه سياسي: عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نامه ای خطاب به عزت الله انتظامی، از حق طلبی و عدالت خواهی او تقدیر کرد و با اشاره به نامه اخیر وی به رئیس جمهور درباره رفع حصر، نوشت: این نامه نشان از آن داشت که انتظامى هنوز از پای ننشسته و دل نگران سرنوشت میهن و ملتش است، و همچون همیشه یک افتخار و سرمایه ملی است و با همه صداقت و زلالی درونش خواهان حفظ اعتماد و اتحاد ملی میهنش است. متن نامه این فعال سیاسی و معاون وزیر فرهنگ و اسلامی در دولت اصلاحات بدین شرح است:‌استاد ارجمند جناب آقای عزت الله انتظامیچهره ماندگار فرهنگ و هنر ایران زمینبا سلام و احترامسلامی از سر شوق، سربلندی و افتخار ، سلامی به گرمی آغوش ملتى جاودان که آن وجود گرانمایه را همچون میراثی ماندگار در خود می فشارد و حرمتش را پاس می دارد.استاد گرانمایه، آنچه را که در نامه ای برای رئیس جمهور نگاشته اید برای این مردم بسیار فراتر از یک نامه و یک درخواست معمولى برای رفع حصر از وجود آن سه بزرگوار معنا دارد. نامه اى بسیار ارزشمند که در تاریخ، سنت و فرهنگ ایرانیان به یادگار خواهد ماند. این نامه، هوشمندانه و دردمندانه و با نگاه به آینده تلاش دارد تا گرهى را که در سال ٨٨ بر پاى پیشرفت کشور و اعتماد میان مردم بسته شده است، با سرپنجه تدبیر و امید بگشاید و با ازخودگذشتگى بزرگوارانه بندى را از پاى ملت بگسلد.چرا چنین نباشد؟ عزت الله انتظامی همه عمر خود را صرف فرهنگ وهنر ایرانی کرده است. تار تار وجودش بسته به ذره ذره خاک پاک ایران است. شهرت و افتخاراتش آمیخته به افتخارات این ملت از ورای مرزهای ملی فراتر رفته و جهانی شده است. این هنرمند هیچ گاه از مردم خود دور نبوده و نگسسته و همچنان آقاى بازیگر ملت ایران است. این نامه نشان از آن داشت که انتظامى هنوز از پای ننشسته و دل نگران سرنوشت میهن و ملتش است، و همچون همیشه یک افتخار و سرمایه ملی است و با همه صداقت و زلالی درونش خواهان حفظ اعتماد و اتحاد ملی میهنش است. چنین نامه مبارکی قطعا در تاریخ افتخارات عزت الله انتظامی، در قله بلند افتخارات هنر این سرزمین به ویژه اهالى تئاتر و سینمای کشور به یادگار خواهد ماند.هنرمند بزرگوار، شما نیک می دانید ندای حق طلبی و عدالت خواهی همانگونه که از دل فرزندان برومند این ملت بر می خیزد، بر دل و جان این ملت می نشیند و همچون شربتی گوارا جلای روح و جان این مردم می شود. من ایمان دارم که جناب آقاى روحانى ریس جمهور کشورمان و بسیاری از فرزندان دلسوز این ملت همه تلاش خود را برای تحقق آرمان زیبای شما به کار خواهند بست و پرواضح است که دشمنان ملت و تفرقه افکنان که دل به زوال اعتماد و اتحاد ملی خوش کرده اند، اندیشه نیک شما را بر نخواهند تابید و در حد فرومایگی خویش بر شما خواهند تاخت. اما بدانید که دریای بیکران این ملت گوهر گرانبهای وجودتان را در عمق آغوش خود پاس خواهد داشت و زشتی ها و پلشتی ها را دیر یا زود از دامن خود پاک خواهد کرد.خیل بزرگی از هنرمندان این مرز و بوم، ثابت کرده اند به پیروى از استادى چون شما، فرزندان خلف این ملت و شاگردان ممتاز مکتب شما هستند و در قبال سرنوشت کشور و مردم خود، نه بی تفاوت بلکه کاملا حساس و دقیق بوده و در زمان لازم پیشاپیش و همراه ملت گام بر می دارند. من به عنوان یک ایرانی مسلمان و خادم اصحاب فرهنگ و هنر، بزرگی، تعهد و انسانیت شما را می ستایم. به وجودتان افتخار می کنم و به همه اهالى فرهنگ و هنر ایران زمین تربیت شخصیتى چون عزت الله انتظامی را تبریک می گویم. از حضرت احدیت برایتان تندرستى، کامروایى و شادابى آرزومندم.ارادتمندمحمد جواد حق شناس٢٨ اسفندماه ١٣٩۴

نامه حق‌شناس به آقای بازیگر

مرجع سلامتی

موزیک جوان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس