آگهی استخدامی سوپر سوپر نارون 2016-02-26

  به یک نفر آقا جهت حسابداری آشنا به نرم افزارهلو  و چند نفر صندوقدار مارکت خانم با سابقه کار مرتبط در شیراز نیازمندیم. آدرس: سوپر نارون &ndsh; چهارراه چنچنه &ndsh; خیابان نارون شمالی شماره تماس: ۳۲۲۶۱۱۵۸ &ndsh; ۳۲۲۶۱۱۵۹
استخدام

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس