مجیدی:جلسه هماهنگی فرمالیته و الکی است ::

سرپرست استقلال از این که برای اتوبوس این تیم اسکورت در نظر گرفته نشده بود حسابی ناراحت است.

موسیقی روز

شبکه خانگی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس