فراخوانده شدن بنزما به پاریس برای پرونده والبوئنا ::

کرم بنزما پنجشنبه برای رفع یکسری ابهامات و پاسخگویی به سوالات قاضی پرونده اخاذی از والبوئنا به پاریس فراخوانده شد.

دانلود فیلم جدید

باران دانلود

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس