جزییات پرداخت عوارض طرح ترافیک 95 تشریح شد

مدیر واحد صدور آرم سازمان ترافیک جزییات نحوه دریافت عوارض طرح ترافیک سالانه را تشریح کرد.

استخدام

اسکای نیوز

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس