بغض

بغض
بين اين همه شور و شوق هاى مسخره و الكى ملت واقعا يه آهنگ مث آهنگ جديد ياس و آمين نياز بود!!

نميدونم چى بگم! دلم خالى ميشه وقتى بهش گوش ميكنم…!

تو دلم نه! بلند داد ميزنم: آفرين پسر ❤️❤️

 

پ.ن١: واسه خودم خنده دار بود وقتى اومدم پست قبليو ديدم و يادم نميومد نوشته باشمش و آخرش ديدم خودم اينو پيش بينى كرده بودم!!!

 

پ.ن٢: سال نو نگاييدم

بغض

بين اين همه شور و شوق هاى مسخره و الكى ملت واقعا يه آهنگ مث آهنگ جديد ياس و آمين نياز بود!!

نميدونم چى بگم! دلم خالى ميشه وقتى بهش گوش ميكنم…!

تو دلم نه! بلند داد ميزنم: آفرين پسر ❤️❤️

 

پ.ن١: واسه خودم خنده دار بود وقتى اومدم پست قبليو ديدم و يادم نميومد نوشته باشمش و آخرش ديدم خودم اينو پيش بينى كرده بودم!!!

 

پ.ن٢: سال نو نگاييدم

بغض

روزنامه ایران

خبرگذاری اصفحان

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس