قلعه‌نویی: آدم های سخت دوام می آورند ::

امیر قلعه نویی می گوید با یک بازی خوب و برد پرگل با کمک هوادارن خوبشان به دست آورده اند.

اتومبیل

سیستم اطلاع رسانی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس