ارز امسال تک نرخی می شود

ارز امسال تک نرخی می شود
معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در سال جاری به دنبال اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود، گفت: تک نرخی کردن ارز را در سال جاری اجرایی می کنیم.

ارز امسال تک نرخی می شود

معاون اول رئیس جمهوری با بیان اینکه در سال جاری به دنبال اصلاحات ساختاری در حوزه اقتصادی کشور خواهیم بود، گفت: تک نرخی کردن ارز را در سال جاری اجرایی می کنیم.
ارز امسال تک نرخی می شود

اس ام اس

مجله اینترنتی

فارسی سازی پوسته توسط: همیار وردپرس